„Spotkanie za miedzą” w Sątopach

W dniu 4 grudnia 2011 r. w gościnnej świetlicy wiejskiej w Sątopach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „U przyjaciół za miedzą czyli na szage przez tradycje i obyczaje”. Cykl spotkań organizowanych przez Nowotomyski Ośrodek Kultury odbywa się dzięki środkom finansowym pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Formuła tych spotkań pozostaje niezmienna tak jak i jej cel, którym jest ocalenie od zapomnienia polskich tradycji i obyczajów. Przez wszystkie spotkania, świetlice wiejskie odwiedza zespół pana Darka Wnuka z Kębłowa, który dla uczestników spotkań wykonuje ludowe piosenki i przyśpiewki oraz uczy mieszkańców poszczególnych wsi regionalnych tańców.

 

 

 

 

 

Do wspólnej zabawy w świetlicy włączyło się wielu mieszkańców. Impreza jeszcze bardziej zintegrowała wieś, stworzyła okazję do spędzenia wieczoru przy kawie i cieście, w miłym gronie poznając jednocześnie polskie obyczaje.

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej

Na tą szczególną chwilę czekała cała społeczność wsi

Uroczystość otwarcia nowej Świetlicy w Sątopach  w dniu 11 czerwca 2011r.  rozpoczęła się mszą św. w kościele Parafialnym p.w. Św. Andrzeja Boboli w Sątopach, której przewodniczył proboszcz ks. Kanonik Paweł Szułcik. Mszę uświetnił doświadczony organista – wokalista Marek Frąckowiak z Chodzieży. Po zakończeniu mszy św. zaproszeni goście oraz mieszkańcy w uroczystym korowodzie prowadzonym przez Orkiestrę Dętą z Grodziska Wlkp. pod dyrekcją  Stanisława Słowińskiego pieszo oraz bryczkami konnymi przeszli ulicami wioski do placu przed budynkiem świetlicy.Tutaj nastąpiło poświęcenie nowo powstałego obiektu przez ks. Proboszcza.

W oficjalnym otwarciu świetlicy wzięli udział Burmistrz Nowego Tomyśla  Henryk Helwing oraz Z-ca Burmistrza Wojciech Ruta.

Ponadto w uroczystości udział wzięli między innymi przedstawiciele Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym Tomaszem Wlekłym, Dyrektorzy jednostek gminnych  oraz Sołtysi wsi gmin nowotomyskich, sponsorzy oraz mieszkańcy.

Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali Burmistrz Nowego Tomyśla, Dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury oraz Sołtys wsi Sątopów.

Świetlica została wyposażona przez Nowotomyski Ośrodek Kultury w stoły oraz krzesła. Pozostałe wyposażenie pozyskano od niezawodnych sponsorów, którym bardo serdecznie dziękowano. A sponsorami były Firmy oraz osoby prywatne. Mieszkańcy też we własnym zakresie zagospodarowali teren wokół Świetlicy, ułożyli poz-bruk, nasadzili krzewy, które też pozyskano od sponsorów.

Podczas okolicznościowych przemówień wskazywano celowość istnienia i funkcjonowania świetlic wiejskich w małych społecznościach, dzięki którym mieszkańcy integrują się poprzez wspólne spotkania, na których mogą dzielić się swoimi pasjami i dobrze zagospodarowywać czas wolny. Nie ukrywano dużego zadowolenia z powstałej inwestycji.

Podczas części oficjalnej wręczono podziękowania seniorom wsi Sątopów oraz byłym Sołtysom za zaangażowanie  w rozwój wioski.

Po części oficjalnej nastąpiły występy zespołów: z Dusznik „Duszniczanki”, Kuślina „Zjednoczone Siły Muzycznych Poszukiwań” oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sątopach, a także młodzieży i mieszkańców wsi. Wyjątkowy solowy występ zaprezentował zaproszony wokalista Marek Frąckowiak. Oprawę otwarcia świetlicy zapewnił Nowotomyski Ośrodek Kultury.

Uroczystość zakończyła zabawa ludowa, która trwała do białego rana.

Świetlica  powstała w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury użyteczności publicznej we wsi Sątopy poprzez rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 500.521,42 zł. Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Nowy Tomyśl na tę inwestycję pozyskała kwotę 200.000,00 zł.

Więcej zdjęć w galerii.