„Nasz Region ProEkologiczny”

Dnia 07 marca 2012 r.  w Sątopach odbyło się zebranie członków założycieli,  na którym zebrani postanowili powołać do życia stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „NASZ  REGION  PROEKOLOGICZNY”, z siedzibą w Sątopach, ul. Bukowiecka 2A. Członkowie założyciele uchwalili regulamin stowarzyszenia określający jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawicieli reprezentujących stowarzyszenie.

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA PROEKOLOGICZNEGO

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA