Podatek śmieciowy

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że gmina przejmie odpowiedzialność za wytwarzane na jej terenie odpady komunalne. W załączeniu przedstawiamy informację na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Wzór wypowiedzenia umowy

Druk deklaracji

Sątopy na starej fotografii

 

Wieś Satopy

Galeria – Otwarcie Świetlicy Wiejskiej